มัธยม
ครูศุภัชกาญจน์ ขำไข
ครูมัธยม 1 (อังกฤษ)
ครูจันดี นามณี
ครูมัธยม 2 (สังคม)
ครูมานพ ปานะนิล
ครูมัธยม 3 (คณิต, วิทย์)